Registreer mijn restaurant
Help

A. Wettelijke vermeldingen

B. Gebruiksvoorwaarden

C. Privacy- en cookieverklaring

D. TheFork websites en bedrijven

A. WETTELIJKE VERMELDINGEN 

De website https://www.thefork.nl/ en de applicaties voor mobiele telefoons en tablets van TheFork worden uitgegeven door:


La Fourchette SAS

Een naamloze vennootschap met een kapitaal van 117 454 518,00 euros

Maatschappelijke zetel: 70, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, France

RCS PARIS 494 447 949

Europees btw-nummer: FR71494447949


Uitgaveverantwoordelijke: Almir Ambeskovic.

Telefoon: +33 (0)1 77 48 75 67   

E-mail: contact@thefork.fr


De website https://www.thefork.nl/ wordt beheerd door:

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
http://aws.amazon.com/

B. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Laatste update: 19 juni 2019

Deze Gebruikersvoorwaarden en het Privacy- en cookieverklaring vormen uw overeenkomst met La Fourchette SAS (indien u een restauranthouder bent die reserveringen aanvaardt via de Website TheFork  Die bepalingen zijn samen met de algemene gebruikers- en verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing vanaf uw registratie. Lees ze grondig door;deze bepalingen zijn bindend van zodra u de Website TheFork gebruikt.

Opgelet: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele Gebruikersvoorwaarden moet u de Website TheFork niet gebruiken.


DEEL 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Definities

"TheFork" : verwijst naar het bedrijf La Fourchette SAS.

"Website TheFork" : verwijst naar alle desktop- en mobiele websites die via "https://www.thefork.nl/" en de applicaties voor mobiele apparaten van TheFork geraadpleegd kunnen worden.

"Gebruiker" : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website TheFork bezoekt en/of een account op de Website TheFork heeft. Meervoud: “Gebruikers”.

"Gebruikersvoorwaarden" : verwijst naar de algemene Gebruikersvoorwaarden en alle bijzondere Gebruikersvoorwaarden.

"Restaurantgegevens" : verwijst naar alle gegevens over het restaurant die door de restauranthouder aan TheFork doorgegeven zijn of die middels akkoord van de restauranthouder door TheFork op de Website TheFork geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn prijzen van eten en drinken, gemiddelde prijs van een maaltijd, de naam van de chef-kok, beschikbaarheid, het menu, de kalender, restaurantthema’s en foto’s van het restaurant.

"Gebruikersinhoud" : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website TheFork vermeld worden, inclusief tekst, documenten, afbeeldingen, foto’s, beoordelingen of recht op antwoord.


Aanvaarding en wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

TheFork biedt Gebruikers een online zoekservice en reserveringsdienst aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruikersvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website TheFork tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.

TheFork behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website TheFork. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website TheFork.

Door Website TheFork om op het even welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruikersvoorwaarden.


1. Beschrijving van de Website TheFork

Het gebruik van de Website TheFork is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens TheFork. Zie artikel 8 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’ voor bijkomende informatie.

1.1 Voorstelling platform

De Website TheFork is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met de restaurants die op de Website TheFork te vinden zijn. In dat opzicht treedt TheFork dan ook louter op als een tussenpersoon indien de Gebruiker een tafel reserveert in een van de betreffende restaurants.

1.2 In real time een tafel in een restaurant zoeken en reserveren

De Website TheFork geeft de Gebruiker de mogelijkheid om in real time een tafel in een restaurant te reserveren en te zoeken.

De Website TheFork geeft Gebruikers ook de mogelijkheid om hun reservering te annuleren indien er onvoorziene omstandigheden optreden.

1.3 Promoties van restaurants op de Website TheFork

De Gebruiker kan enkel en alleen genieten van promoties die worden aangeboden door de restaurants die op de Website TheFork te vinden zijn, als er gereserveerd wordt via de Website TheFork. Niet alle restaurants bieden promoties aan. De geldigheidsvoorwaarden van die promoties worden vermeld op de Website TheFork. De Gebruiker houdt zich eraan om de geldigheidsvoorwaarden van een promotie te controleren alvorens te reserveren via de Website en zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op de voordelen van de promotie indien er niet voldaan is aan de geldigheidsvoorwaarden die op Website TheFork vermeld worden en/of indien de reserveringsprocedure van de promotie niet gevolgd wordt.

Een geldigheidsvoorwaarde is dat de Gebruiker en zijn genodigden in het restaurant aanwezig moeten zijn op het tijdstip dat door de Gebruiker gereserveerd werd. Indien een Gebruiker en zijn/haar gasten vijftien minuten na het gereserveerde tijdstip niet aanwezig zijn, kan het restaurant ervoor kiezen om de promotie niet toe te passen voor de Gebruiker en zijn genodigden. Met andere woorden, indien de Gebruiker of een van zijn genodigden meer dan 15 minuten te laat is, verliest elke persoon automatisch het voordeel van de promotie en kan het restaurant beslissen om de promotie al dan niet toe te passen voor alle of enkele gasten.


2. Gratis gebruik van de Website TheFork

De aangeboden diensten op de Website TheFork zijn meestal gratis.

Er kunnen tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden diensten, de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gebruikers zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze Gebruikersvoorwaarden en/of via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde diensten op de Website TheFork.


3. Websites en diensten van derde partijen

3.1 Diensten aangeboden door derde partijen

Gebruikers erkennen echter dat de Website TheFork doorverwijst naar betaalde diensten. Elke reservering op de Website TheFork verwijst naar een restaurantdienst die aangeboden wordt door een restauranthouder (derde partij) en betalend is.

Elke prijs of prijsklasse betreffende de diensten van een restauranthouder die op de Website TheFork geplaatst wordt, dient louter ter informatie en voor het gemak van de Gebruiker. In geen enkel geval kan TheFork de juistheid van die gegevens garanderen.

3.2 Koppelingen naar de websites van derden

De Website TheFork kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. TheFork voert geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de publiceerders van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.


4. Toegang en gebruik van de Website TheFork

4.1 Toelatingsvoorwaarden

Het gebruik van de Website TheFork is onderhevig aan de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden: als een Gebruiker (i) bent u minstens 18 jaar oud; (ii) hebt u de juridische bevoegdheid om mee te delen dat u gebonden bent aan wettelijke verplichtingen; (iii) en kunt u bevestigen dat de reserveringen die u plaatst op de Website TheFork voor u of elke andere persoon waar u wettelijk gerechtigd voor bent, wettelijk zijn.

4.2 Toegang tot de Website TheFork

TheFork behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website TheFork of diensten die aangeboden worden op de website te schrappen, verwijderen of wijzigen. TheFork behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van onderhoud, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website TheFork voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.

4.3 Voorwaarden om een account te openen

Door een account te openen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account.

4.4 Vertrouwelijkheid van de logingegevens

Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord ("logingegevens") die hen toegang geven tot hun account.

De logingegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van TheFork.

Gebruikers zijn uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de betreffende logingegevens. Ze zullen al het nodige doen om hun logingegevens geheim te houden en ze op geen enkele manier kenbaar te maken aan derden.

Bij verlies of diefstal van de logingegevens is de Gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan dat verlies of die diefstal. De Gebruiker moet zo snel mogelijk de procedure opstarten om zijn logingegevens te wijzigen. Die procedure kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.thefork.nl/#user-account.

4.5 Account afsluiten

Gebruikers kunnen op elk moment hun account afsluiten. Ze dienen hiervoor een aanvraag via e-mail te sturen naar het volgende adres: contact@thefork.nl.

TheFork zal alle aanvragen om een account af te sluiten binnen een redelijke termijn behandelen.

Wanneer een account afgesloten wordt, kunnen Gebruikers niet langer genieten van de aangeboden diensten van TheFork. Verder worden hun huidige reserveringen geannuleerd en mogelijke gespaarde Yums worden verwijderd.

4.6 Verplichtingen voor Gebruikers – Verboden handelingen

Gebruikers gaan akkoord om de Website TheFork te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen:

 • Niet naar het restaurant gaan zonder de reservering te annuleren (no-show).

 • De inhoud en gegevens van de Website TheFork (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, kaarten, iconen, software, codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan TheFork. Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website TheFork niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.

 • Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website TheFork, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TheFork, is strikt verboden. Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met TheFork op het volgende adres:

La Fourchette SAS

70 Rue Saint-Lazare

75009 Parijs, Frankrijk.

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:

 • de Website TheFork of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;
 • geen gegevens over de Gebruiker of de restauranthouder op de Website TheFork te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben;
 • geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website TheFork of handelingen van een Gebruiker op de Website TheFork te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;
 • te respecteren dat bepaalde delen van de Website TheFork afgeschermd zijn van zoekrobots en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de toegang tot de Website TheFork te beperken of voorkomen niet omzeild mogen worden;
 • geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website TheFork (kunnen) overbelasten;
 • voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website TheFork te maken;
 • geen gedeelte van de Website TheFork "in te bouwen", "te weerspiegelen" of over te nemen op om het even welke andere website;
 • geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door TheFork gebruikt wordt voor de Website TheFork of zijn diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.
4.7 Sancties voor contractbreuk
4.7.1 Opschorten of permanent beëindigen van de diensten

Indien een Gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden volledig of gedeeltelijk schendt, of indien de Gebruiker een van de verboden handelingen uitvoert die in deze Gebruikersvoorwaarden vermeld worden of voor om het even welke andere geldige reden, kan TheFork de toegang tot alle of bepaalde diensten van de Website TheFork wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen en kan het account van de Gebruiker gedeactiveerd worden. Dat gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Gebruiker recht heeft om een schadevergoeding te eisen. TheFork zal ook het recht hebben om mogelijke schadevergoedingen te kunnen vorderen.

4.7.2 Schade

Onverminderd de straffen die door TheFork worden opgelegd in artikel 4.7.1., zal TheFork ook bevoegd zijn om een schadevergoeding te eisen om de geleden schade te compenseren.


5. Beoordelingen en Gebruikersinhoud

Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op te website en in het bijzonder bij het publiceren van een beoordeling over een restaurant dat op de Website TheFork terug te vinden is.

5.1 Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen
 • Om een beoordeling te publiceren, moeten Gebruikers een account hebben dat hen op de Website TheFork identificeert of moeten ze van TheFork een e-mail ontvangen hebben met een uitnodiging om een beoordeling te schrijven. Verder moeten de Gebruikers gereserveerd hebben of uitgenodigd zijn in een restaurant dat via de Website TheFork.
 • Om elk belangenconflict te vermijden en om voor de hand liggende redenen van objectiviteit, mag een Gebruiker die in de restaurantsector werkt geen beoordeling posten op de Website TheFork.
 • De beoordeling moet meer dan 200 tekens bevatten en uitsluitend het bezochte restaurant als onderwerp hebben. Elke beoordeling die een ander restaurant vermeldt, kan door TheFork afgewezen worden.
5.2 Redenen om Gebruikersinhoud af te wijzen

Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden:

 • als de Gebruiker de bovenstaande ‘Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen’ niet naleeft;
 • als TheFork van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;
 • als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;
 • als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;
 • als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met het restaurant dat beoordeeld wordt;
 • als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;
 • als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als TheFork van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;
 • als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;
 • als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert over een andere beoordeling of diens auteur;
 • als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;
 • als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;
 • als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

Klik hier voor meer informatie over de aanvaardingsvoorwaarden van foto’s.

Als een Gebruiker inhoud gepubliceerd heeft die bedrieglijk is of als TheFork die mening is toegedaan, kan het bedrijf, na het toepassen van de procedures betreffende het afwijzen of verwijderen van de beoordeling, het lidmaatschap van de betrokken Gebruiker verwijderen, evenals de beoordelingen die door deze Gebruiker gepubliceerd zijn, samen met de huidige reserveringen en het aantal gespaarde Yums.

5.3 Beoordelingen controleren

TheFork heeft geen verplichting om beoordelingen te controleren of te verwijderen. Het controleren van die beoordelingen heeft als doel de conformiteit van die beoordelingen met deze Gebruikersvoorwaarden te verzekeren wat betreft het publiceren, weigeren of verwijderen van de beoordeling. Elke beoordeling wordt voor de publicatie onderworpen aan een controle door automatische filters en, indien aangeduid, aan een menselijke controle. Het duurt maximumaal twee weken om een beoordeling te controleren. Gebruikers kunnen vragen om een eerder gepubliceerde beoordeling te controleren door een e-mail te sturen naar contact@thefork.nl met een duidelijke vermelding van de reden voor de controle.

Elke Gebruiker die een beoordeling gepubliceerd heeft kan later vragen om die beoordeling te verwijderen door een e-mail te sturen naar contact@thefork.nl. Wanneer TheFork ingelicht wordt dat een restaurant gesloten is of van eigenaar is veranderd, zullen alle beoordelingen voor die gebeurtenis verwijderd worden. Gebruikers kunnen door TheFork telefonisch of via e-mail gecontacteerd worden om de echtheid van hun beoordeling te controleren. Een beoordeling kan doorgestuurd worden naar een partnerwebsite van TheFork en kan op die website gepubliceerd worden. Gebruikers begrijpen en gaan akkoord dat TheFork de volgende gegevens bij hun beoordelingen mag vermelden: datum van registratie op de website, aantal gepubliceerde beoordelingen, voornaam en de eerste letter van de achternaam, status en datum van het restaurantbezoek. In overeenstemming met de Franse wet van ‘Informatica en Vrijheden’ van 6 januari 1978 (zoals gewijzigd) hebben Gebruikers het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van hun gegevens, evenals het recht op bezwaar omwille van gegronde redenen. Gebruikers kunnen hun recht uitoefenen door hier te klikken. 

5.4 Beoordelingen van verschillende gasten

Een Gebruiker die een tafel in het restaurant serveert voor meerdere gasten wordt gevraagd om de e-mailadressen van de gasten te bezorgen zodat ze praktische informatie over de reservering (adres van het restaurant, tijdstip van reservering, ...) kunnen ontvangen. Gebruikers erkennen voorafgaande toestemming te hebben ontvangen hebben om die e-mailadressen door te geven aan TheFork. Elke gast wordt vervolgens uitgenodigd om een beoordeling te publiceren over zijn/haar ervaring in het restaurant dat door de Gebruiker gereserveerd werd.

De persoonlijke gegevens die hiervoor ingezameld worden, zullen niet opnieuw gebruikt worden door TheFork.

5.5 Recht op antwoord

Elke restauranthouder heeft het recht op antwoord, in het bijzonder om:

 • zijn versie van de feiten te geven;
 • de klant te bedanken voor zijn bijdrage;
 • mogelijke wijzigingen te vermelden sinds de publicatie van de beoordeling.

Het recht op antwoord moet binnen de drie maanden na de publicatie van de betreffende beoordeling gebruikt worden door gebruik te maken van TheFork Manager-tool of door een e-mail te sturen naar: contact@thefork.nl. Alle verzoeken betreffende het recht op antwoord moeten de volgende elementen bevatten:

 • gegevens van de beoordeling;
 • identificatie van de auteur;
 • vermelding van de omstreden passages;

 • inhoud van het verzochte antwoord (het antwoord mag niet langer zijn dan de beoordeling waarop wordt gereageerd).

Het antwoord moet de bepalingen volgen die in deze Gebruikersvoorwaarden vermeld worden en zal op dezelfde manier gecontroleerd worden als de beoordelingen van de Gebruikers. Indien het antwoord gepubliceerd wordt, verschijnt het na de boordeling waar het betrekking op heeft.

5.6 Restaurantbeoordelingen

Elke Gebruiker die een tafel in een restaurant reserveerde via de Website TheFork, wordt uitgenodigd om zijn / haar restaurantervaring te beoordelen.

De waardering die op de Website TheFork naast elk restaurant staat, komt overeen met het Bayesiaanse gemiddelde van de gegeven waarderingen.

5.7 Gebruik van de Gebruikersinhoud

Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website TheFork automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan TheFork om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website TheFork, geven Gebruikers TheFork alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.


6. Privacy

TheFork hanteert een Privacy- en cookieverklaring om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Klik hier om ons huidige privacybeleid te bekijken. Het Privacy- en cookieverklaring is ook van toepassing op het gebruik van de Website TheFork.7. Intellectuele eigendom

7.1 Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren

Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van TheFork ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website TheFork niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.

7.2 Eigendomsrechten

Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website TheFork behoren toe aan TheFork, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan TheFork de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.

De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website TheFork en de diensten die worden aangeboden door TheFork, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website TheFork.

7.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.

Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website TheFork en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van TheFork en/of zijn partners.

7.4 Verbod op gebruik zonder toestemming

Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van TheFork en/of zijn partners geen informatie van de Website TheFork, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.

7.5 Sancties

Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 7 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.


8. Aansprakelijkheidsbeperkingen

8.1 Waarschuwing

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om controles uit te voeren die noodzakelijk of wenselijk zijn alvorens een tafel te reserveren in één van de restaurants op de Website TheFork.

TheFork biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Restaurantgegevens of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat TheFork niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen na een reservering via de Website TheFork.

TheFork biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot de beoordelingen die door de Gebruikers op de Website TheFork gepubliceerd worden.

8.2 Wijziging van de Website TheFork

Alle informatie die op de website van TheFork te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van TheFork kan aanspreken.

8.3 Gebruik van Website TheFork

Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt TheFork geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.

TheFork wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website van TheFork, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.

TheFork kan niet garanderen dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De Restaurantgegevens, informatie, restaurantpagina’s en de volledige inhoud die op de Website TheFork weergegeven wordt, wordt verstrekt ‘zoals die is’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.

Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto’s op de Website TheFork niet contractueel zijn.

Over het geheel genomen, aanvaardt en erkent de Gebruiker dat de reservering bij het restaurant niet gegarandeerd is. In die zin garandeert TheFork de doeltreffendheid van de reserveringsdienst niet. De beschikbaarheid wordt in real time gecontroleerd via een computer. Aangezien TheFork de ingezamelde gegevens en/of de door de restaurants verstrekte informatie fysiek niet kan controleren, gaan Gebruikers ermee akkoord dat TheFork niet aansprakelijk gesteld kan worden indien ze niet kunnen genieten van de diensten van het restaurant. De parameters van de real time reserveringssoftware hangen deels af van de informatie die door het restaurant verstrekt en/of ingevoerd wordt. Die informatie kan mogelijk niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op die manier, bijvoorbeeld en niet uitsluitend, erkennen en aanvaarden Gebruikers dat TheFork in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de reservering wordt geannuleerd, indien het restaurant de deuren sluit, om welke reden dan ook, of indien de prestatie wordt geweigerd, om welke reden dan ook.

Op dezelfde manier en om dezelfde redenen aanvaarden Gebruikers dat TheFork in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de Gebruikers niet kunnen genieten van de promotie of speciale aanbiedingen die door een restaurant aangeboden worden. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat TheFork in geen enkel geval aansprakelijk is indien een restaurant een promotie of speciale aanbieding niet toepast, om welke reden dan ook.

8.4 Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers

Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. TheFork kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.

De Gebruikers verbinden zich ertoe om TheFork schadeloos te stellen voor de kosten die TheFork oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart TheFork van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website TheFork op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.

8.5 Melding en verwijdering van onwettige inhoud

Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website TheFork gepubliceerd worden.

Indien Gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die op de Website TheFork gepubliceerd worden onwettig kunnen zijn en/of een inbreuk plegen op de verworven auteursrechten, dienen ze TheFork hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan het ‘Legal Department’ of middels een e-mail naar contact@thefork.nl met in de onderwerpregel de vermelding ‘Ter attentie van de Legal Department’, aangevuld met alle beschikbare bewijsmateriaal om het eigendomsrecht te ondersteunen. Nadat die procedure gevolgd is, en nadat de juistheid van de melding gecontroleerd is, zal TheFork alles in het werk stellen om de onwettige inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.

TheFork treedt op als tussenpersoon in het leveren van diensten aan Gebruikers. Derhalve en in lijn met artikel 6 I.3 van de Franse wetgeving over vertrouwen in de digitale economie (LCEN) van 21 juni 2004 (zoals gewijzigd), kan TheFork niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op de Website TheFork bewaard wordt indien het bedrijf niet op de hoogte was van de onwettige activiteit of informatie (inclusief Gebruikersinhoud, Restaurantgegevens, enz.) of indien het meteen actie ondernam om die gegevens te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren.


9. Andere bepalingen

9.1 Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding - Titels

Indien een bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.

TheFork kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruikersvoorwaarden.

9.2 Geen afstandsverklaring

Tenzij anders vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door TheFork, in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.

9.3 Toepasselijk recht

Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen TheFork en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Voor zover door de wet is toegestaan, zal de Franse versie van deze voorwaarden voorrang hebben op de versies die in andere talen vertaald of opgesteld zijn.

9.4 Rechtsbevoegdheid

Voor zover door de wet is toegestaan zal elke klacht, betwisting of geschil, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Parijs.

Krachtens EU-richtlijn 2013/11/EU van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen, kan de link naar het Europese online geschillenbeslechtingsplatform hieronder gevonden worden:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL


DEEL 2. LOYALITEITSPROGRAMMA – BIJZONDERE VOORWAARDEN

Dit loyaliteitsprogramma – bijzondere voorwaarden is een aanvulling op deel 1: algemene Gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van dit deel 2: loyaliteitsprogramma – bijzondere voorwaarden en de bepalingen van deel 1: algemene Gebruiksvoorwaarden, zullen de bepalingen van deel 2: loyaliteitsprogramma – bijzondere voorwaarden voorrang hebben.


1. Beschrijving van het loyaliteitsprogramma

Het loyaliteitsprogramma geeft Gebruikers de mogelijkheid om loyaliteitspunten (‘Yums’) te sparen na een reservering via de Website TheFork die Gebruiker effectief nagekomen is (het ‘loyaliteitsprogramma’).


2. Deelname aan het loyaliteitsprogramma

Elke Gebruiker met een account op de Website TheFork komt in aanmerking voor het loyaliteitsprogramma.

Deelname aan het loyaliteitsprogramma is gratis en gebeurt.


3. Yums verdienen

3.1 Algemene voorwaarden om Yums te verdienen

Het loyaliteitsprogramma geeft Gebruikers de mogelijkheid om loyaliteitspunten te sparen na een bezoek aan een restaurant dat via de Website TheFork of de applicatie voor mobiele apparaten gereserveerd is, ongeacht het restaurant en of het restaurant al dan niet gereserveerd is met een promotionele aanbieding.

Na een bezoek aan een restaurant dat via de Website TheFork of de applicatie voor mobiele apparaten gereserveerd is, krijgen Gebruikers zeven dagen na de datum van het restaurantbezoek een vooraf bepaald aantal Yums (die kunnen variëren, in het bijzonder naargelang de reserveringsmethode: website, mobiel of applicatie), ongeacht het aantal gasten van de reservering en het land waar het restaurant gereserveerd werd.

Indien de reservering door de Gebruiker gemaakt is met een loyaliteitskorting (zoals beschreven in artikel 4.1 hieronder) of geannuleerd wordt of indien de Gebruiker niet komt opdagen in het restaurant (no-show), zal de Gebruiker geen Yums verdienen.

Het aantal verdiende Yums wordt bewaard en kan door de Gebruiker in het menu ‘Mijn Yums’ geraadpleegd worden.

3.2 Bijzondere voorwaarden om Yums te verdienen
3.2.1 Speciale promoties met loyaliteitskorting

Op regelmatige basis organiseert TheFork speciale promoties tijdens een beperkte periode. Tijdens die periode kunnen Gebruikers meer Yums verdienen (de ‘speciale promotie’).

Tijdens elke speciale promotie ontvangen Gebruikers een e-mail met de voorwaarden om extra Yums te verdienen. Een van die voorwaarden is de verplichting om een loyaliteitskorting in te voeren wanneer Gebruikers hun volgende restaurant op de Website TheFork reserveren (de ‘loyaliteitskorting’).

Het aantal Yums dat tijdens de speciale promotie verkregen wordt, wordt bewaard en kan geraadpleegd worden in het menu ‘Mijn Yums’ van het gebruikersaccount.

De loyaliteitskorting is net zolang geldig als de duur van de speciale promotie. De loyaliteitskorting heeft geen geldwaarde en kan niet geleend, overgeschreven of verkocht worden of gebruikt worden voor andere doeleinden dan diegene bepaald door TheFork in dit loyaliteitsprogramma – bijzondere voorwaarden.

3.2.2 Vriendenkorting met een vriendencode

TheFork heeft een vriendenkorting gecreëerd waarmee zowel de promotor als de begunstigde (een familielid, vriend, collega of ander persoon die de uitnodiger kent) e3.2.2 Vriendenkorting met een vriendencodextra Yums kunnen verdienen wanneer de begunstigde een eerste reservering plaatst op TheFork. De begunstigde dient hiervoor tijdens de reservering een code in te vullen (de ‘vriendencode’).

Iedereen die een account bij TheFork heeft, kan iemand uitnodigen.

Iedereen van 18 jaar of ouder die in de twee jaar vóór het gebruik van de vriendencode geen reservering heeft gemaakt bij TheFork, kan de vriendencode gebruiken. 

Een promotor kan verschillende begunstigden hebben. Een begunstigde kan slechts één uitnodiger hebben. Een uitnodiger kan niet zichzelf uitnodigen.

Om de vriendencode te verkrijgen, gaat de promotor naar 'Mijn Vriendenkorting' in zijn TheFork-profiel.

Het aantal Yums verdiend door het gebruik van de Vriendenkorting staat aangegeven onder 'Mijn Yums' op het account van de gebruiker.

De vriendencode is in overeenstemming met de andere bepalingen van het loyaliteitsprogramma en geldig zolang de Vriendenkorting duurt.

De vriendencode: a) moet op een wettige manier gebruikt worden door het beoogde publiek en voor het beoogde doeleinde; b) heeft geen geldwaarde; c) kan niet worden gedupliceerd, uitgeleend, overgedragen (met uitzondering van mensen die hier bevoegdheid voor hebben), verkocht of beschikbaar gemaakt voor het grote publiek (door verspreiding op een forum, een couponwebsite, of andere vergelijkbare sites); (d) mag op ieder moment door TheFork worden ontnomen van zijn waarde, zonder afgifte van een erden, kennisgeving of aansprakelijkheid; en (e) mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit loyaliteitsprogramma – bijzondere voorwaarden.


4. Yums gebruiken

4.1 Loyaliteitskorting omzetten

Nadat Gebruikers hun Yums ontvangen hebben en nadat er een reservering geplaatst is, kunnen ze hun Yums omzetten in een korting die afgetrokken worden van de rekening in een restaurant dat deelneemt aan het loyaliteitsprogramma (de ‘loyaliteitskorting’).

De tabel om Yums om te zetten naar een loyaliteitskorting kan hier geraadpleegd worden.

De lijst met de restaurants die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma is terug te vinden in het loyaliteitsmenu van het gebruikersaccount op de Website TheFork. Restaurants die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma kunnen op de Website TheFork ook herkend worden aan een specifieke vermelding.

Om Yums om te zetten in een loyaliteitskorting moeten Gebruikers een restaurant uit het loyaliteitsprogramma selecteren, een dag, aantal personen en tijdslot kiezen waarop de loyaliteitskorting beschikbaar is en vervolgens de optie Loyaliteitskorting kiezen voor de reservering wordt bevestigd.

Het restaurant uit het loyaliteitsprogramma is vervolgens verantwoordelijk om automatisch en zonder bijkomende formaliteiten de loyaliteitskorting van de rekening af te houden.

Indien het bedrag van de loyaliteitskorting hoger is dan het bedrag van de rekening zal het restaurant maximaal het bedrag van de rekening afhouden. In andere woorden, het restaurant kan de Gebruiker het verschil tussen het bedrag van de rekening en de loyaliteitskorting niet uitbetalen.

Indien er een promotie in combinatie met een loyaliteitskorting mogelijk is, zal het restaurant eerst de promotie toepassen vooraleer het de loyaliteitskorting verrekent.

De gespaarde Yums kunnen door de Gebruiker omgezet worden in een loyaliteitskorting tijdens de geldigheidsperiode, zoals genoemd op de loyaliteitsprogrammapagina op de Website TheFork. De verloopdatum van de Yums kan worden gevonden op de ‘Mijn Yums’ pagina in het account van de gebruiker.

De Yums zijn strikt persoonlijk, hebben geen geldwaarde en kunnen niet uitgeleend, overgedragen, verkocht of gebruikt worden voor om het even welke doeleinden die strijdig zijn met de bepalingen uit dit loyaliteitsprogramma - bijzondere voorwaarden.

4.2 Annulering / no-show

Indien een Gebruiker met een loyaliteitskorting gereserveerd heeft en de reservering annuleert of indien het restaurant de reservering annuleert, worden de Yums die voor de reservering gebruikt werden gecrediteerd zodat de Gebruiker ze kan gebruiken voor een nieuwe reservering.

Indien een Gebruiker niet komt opdagen (no-show) kan hij geen aanspraak meer maken op de Yums en de loyaliteitskorting en zullen die Yums ook niet gecrediteerd worden.


5. Yums verwijderen

TheFork behoudt zich het recht voor om Yums die via loyaliteitskortings of aanbevelingscodes verkregen zijn te weerhouden of verwijderen indien TheFork een grondige reden hiervoor heeft of indien het van mening is dat het gebruik van de loyaliteitskorting of aanbevelingscode bedrieglijk, onwettig of foutief was of indien het in strijd was met de promotievoorwaarden of dit loyaliteitsprogramma – bijzondere voorwaarden.

Verder kunnen het niet naleven van deze Gebruikersvoorwaarden (inclusief het niet nakomen van verschillende reserveringen (no shows)), elke vorm van misbruik of bedrieglijk gebruik van de Website TheFork en / of Yums of elk gedrag dat de belangen van TheFork zou kunnen schenden, resulteren in het stopzetten van het lidmaatschap en / of het onmiddellijk verwijderen van alle of een aantal Yums in het loyaliteitsmenu van het gebruikersaccount op de Website TheFork en dat alles zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding.


6. Wijzigen/opschorten/permanent beëindigen van het loyaliteitsprogramma

TheFork behoudt zich het recht voor om het loyaliteitsprogramma op elk moment en zonder enige vorm van aansprakelijkheid te wijzigen, op te schorten of permanent te beëindigen. In dat geval zal TheFork de Gebruikers informeren via e-mail en/of via een bericht op de Website TheFork waarin de nieuwe algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma en/of de voorwaarden voor het permanent beëindigen van het loyaliteitsprogramma vermeld worden.


7. Aansprakelijkheidsbeperking

Betreffende het loyaliteitsprogramma is TheFork enkel gebonden aan een inspanningsverplichting en kan het enkel aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot het toekennen van Yums aan de Gebruikers. Bijgevolg kan TheFork niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke klacht met betrekking tot Yums nadat die Yums op een correcte manier door TheFork aan de Gebruiker zijn toegekend. Meer specifiek kan TheFork niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de Yums door een Gebruiker zijn omgezet in een loyaliteitskorting.

TheFork is dan ook niet verantwoordelijk indien het restaurant de loyaliteitskorting niet toekent aan de Gebruiker.

Tot slot wijst TheFork elke verantwoordelijkheid betreffende het loyaliteitsprogramma af in geval van contractbreuk en / of vergissing van de Gebruiker.


C. PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 3 juni 2021

Wij weten dat u uw persoonsgegevens met ons deelt op basis van vertrouwen. Wij nemen dit serieus en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten. Lees deze Verklaring aandachtig door. Hierin leest u meer over onze privacypraktijken.

Wij bieden een online dienst die gebruikers (u, uw) de mogelijkheid geeft om een tafel in een restaurant te kiezen en te reserveren en om, op bepaalde locaties, voor de maaltijd te betalen. (In deze Verklaring worden zij hierna gezamenlijk aangeduid als onze Diensten.

Onze Diensten worden aangeboden door La Fourchette SAS als eigenaar en gegevensbeheerder. Wanneer u via een computer, mobiele telefoon, tablet of soortgelijk apparaat (deze worden allen hierna aangeduid als een 'Apparaat') onze websites en de bijbehorende applicaties bezoekt, gaat u akkoord met de hieronder beschreven praktijken.

Als internationaal bedrijf zijn we actief in een aantal landen en gebieden waar andere wetten en gebruiken gelden. Deze Verklaring bevat algemene informatie over onze privacypraktijken. Als u uw woonplaats selecteert in de links onderaan deze Verklaring, dan kunt u de informatie bekijken die voor uw land geldt.

Verzamelde gegevens

Wanneer u onze Diensten gebruikt of toegang daartoe heeft, verzamelen wij gegevens van en over u om u een persoonlijkere ervaring te bieden die beter op uw voorkeuren is afgestemd. Sommige gegevens verzamelen we automatisch. Andere gegevens verzamelen we uit verschillende bronnen, waaronder die van gelieerde ondernemingen, zakenpartners en andere onafhankelijke derden. Wanneer u onze Diensten gebruikt doordat u op een link van een website van derden heeft geklikt of wanneer u via onze Diensten websites van derden bezoekt, dan kunnen deze websites van derden gegevens met ons delen over uw gebruik van hun diensten. De gegevens die worden verzameld, kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens, waaronder naam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres
 • Facturatie- en of betaalgegevens (zoals uw creditcardnummer, naam van de kaarthouder, vervaldatum, veiligheidscode en factuuradres) via onze samenwerking met een vertrouwde betalingsprovider
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Foto's, beoordelingen, socialmediaberichten die u met ons heeft gedeeld
 • Geolocatiegegevens
 • Apparaatgegevens, zoals wanneer u toegang tot onze Diensten heeft gehad en informatie over het gebruikte Apparaat (bijvoorbeeld IP-adres, gebruikte software of internetbrowser, taalkeuzes, unieke identificatiekenmerken van uw Apparaat en advertenties)
 • Online activiteit, zoals welke pagina's u heeft bezocht en welke inhoud en apps u heeft bekeken
 • Restaurantreserveringshistorie
 • Informatie over uw restaurantreserveringen en voorkeuren

Wij kunnen ook informatie over andere dineergasten verzamelen indien u deze heeft verstrekt, waaronder hun e-mailadres of andere reserveringsgegevens, zoals de voor- en achternaam. Als u informatie met ons deelt over andere personen, moet u daarvoor hun toestemming hebben. U dient toestemming van anderen te verkrijgen indien u hun persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Naast de hierboven genoemde categorieën kunnen we ook gegevens over uw locatie verzamelen. Dit gebeurt alleen als u de privacyinstellingen van uw Apparaat zo heeft ingesteld dat dergelijke gegevens worden verzonden of bijvoorbeeld als u foto's heeft geüpload die met locatie-informatie getagd zijn. Wij kunnen uw locatiegegevens zelf gebruiken en/of uw locatie delen met derden. Wij verzamelen en delen locatiegegevens om relevante inhoud te tonen, om uw gebruik van onze Diensten te analyseren, om onze Diensten te verbeteren en om aanbevelingen te tonen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw locatie gebruiken om u beoordelingen van restaurants in de buurt te tonen.

U kunt te allen tijde de privacyinstellingen van uw Apparaat wijzigen om het verzamelen en delen van locatiegegevens en/of de mogelijkheid om locatiegegevens aan foto's toe te voegen uit te schakelen. Het uitschakelen van de optie 'locatie delen' kan echter van invloed zijn op andere functies die wij bieden. Als u vragen heeft over de privacyinstellingen van uw Apparaat, dan raden we u aan om contact op te nemen met de fabrikant van uw Apparaat of met uw provider.

Zie onderstaande paragraaf Cookies voor meer informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën die in deze paragraaf zijn beschreven en de keuzes die u daarin heeft.

Gebruik van gegevens

Wij streven ernaar om u relevante inhoud op onze Diensten aan te bieden en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de landen waarin wij actief zijn na te leven. Wij gebruiken uw gegevens zodat wij u kunnen helpen om optimaal gebruik te maken van onze Diensten. We gebruiken ze bijvoorbeeld om:

 • uw account aan te maken en te beheren, en ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot en gebruik kunt maken van onze Diensten
 • uw restaurantreserveringen te vereenvoudigen
 • onze Diensten te verbeteren en de interesse daarin te meten
 • u op de hoogte te brengen van bijzondere aanbiedingen of diensten die bij ons, de aan ons gelieerde ondernemingen, onze partners of restaurants beschikbaar zijn en die mogelijk interessant voor u zijn
 • het loyaliteitsprogramma te kunnen plaatsen en beheren
 • met u te communiceren
 • ervoor te zorgen dat wij uw beoordelingen, waarderingen, forumberichten, foto's en andere inhoud kunnen plaatsen
 • prijsvragen, wedstrijden en enquêtes te organiseren
 • uw ervaring te personaliseren en om de advertenties die op onze Diensten en het internet worden getoond aan uw voorkeuren aan te passen
 • uw interesses of voorkeuren vast te stellen
 • u een optimale ervaring te bieden en de gebruikers van onze Diensten te groeperen, bijvoorbeeld op basis van gebruik en demografie
 • u uit te nodigen voor een enquête of marktonderzoek
 • op uw vragen en opmerkingen te reageren
 • geschillen of problemen op te lossen
 • mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen.
 • toe te zien op de naleving van onze gebruiksvoorwaarden en mededelingenen zoals anders wordt vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld

Let op: sommige gegevens zijn vereist om u interessante aanbiedingen van ons, onze dochterondernemingen, onze partners en restaurants te doen en u te laten profiteren van andere voordelen die voor geregistreerde gebruikers gelden. Zie onderstaande paragraaf Keuzes ten aanzien van gegevens voor meer informatie over uw keuzes voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens.

Delen van gegevens

Om sommige van onze Diensten te kunnen aanbieden, moeten wij in de volgende gevallen gegevens delen met derden, waaronder met onze bedrijvengroep:

 • Onze bedrijvengroep. We delen gegevens met bedrijven uit onze groep, zodat we u informatie kunnen verstrekken over producten en diensten, zowel restaurantgerelateerd als anderszins, die mogelijk interessant voor u zijn. Deze bedrijven en websites zullen deze Verklaring en alle toepasselijke wetgeving inzake het verzenden van reclame-uitingen naleven.
 • Restaurants. We delen uw gegevens met onze partnerrestaurants zodat ze uw reserveringen bij restaurants kunnen plaatsen en beheren en om eventuele klachten en geschillen ten aanzien van uw reservering te kunnen behandelen. Als u een reservering maakt, kunt u ervoor kiezen om marketingberichten van het betreffende restaurant te ontvangen. Indien u ervoor kiest om marketingberichten van het restaurant te ontvangen, dan is het restaurant vanaf dat moment verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens die wij doorgeven.
 • Leveranciers. Wij delen gegevens met bepaalde leveranciers om de levering van onze Diensten te vereenvoudigen om transacties, zoals reserveringen, soepel te laten verlopen.
 • Zakenpartners. Wij kunnen gegevens over u, uw Apparaten en uw gebruik van onze Diensten delen met onze betrouwbare zakenpartners. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens delen om u relevante inhoud te kunnen aanbieden of om de betaling voor uw maaltijd in een restaurant te vergemakkelijken. Dit delen is doorgaans onderworpen aan schriftelijke overeenkomsten, waarin zaken als geheimhouding, privacy en beveiligingsverplichting zijn vastgelegd. We willen u er echter op wijzen dat wij geen controle kunnen uitoefenen op de privacypraktijken van deze onafhankelijke zakenpartners.
 • Socialmediawebsites. Wanneer u onze Diensten gebruikt en ervoor kiest om gegevens te delen met socialmediawebsites van derden, dan vallen de gegevens die u deelt onder de privacyverklaringen van deze socialmediawebsites en de privacyinstellingen die u daarvoor heeft ingesteld.
 • Advertentienetwerken. Soms verzamelen we gegevens over uw interesses en delen deze met advertentienetwerken. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative of het Digital Advertising Alliance, dat op één plaats de optie biedt om af te zien van het ontvangen van gerichte reclame door lid-maatschappijen. Klik hier voor meer informatie.
 • Andere derden, zoals verwijzende websites. Derden kunnen ons helpen bij het verzamelen van gegevens, bijvoorbeeld van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van functies van onze website of het vergemakkelijken van de levering van online reclame die aan uw interesses is aangepast. We kunnen doelgroepsegmenten en andere gegevens met derde partijen delen die deze gegevens gebruiken om advertenties te tonen die aan uw interesses zijn aangepast.

Derden kunnen alleen gegevens verzamelen en inzien die nodig zijn om hun toegestane functies te kunnen uitvoeren.

Bepaalde versies van het besturingssysteem van uw Apparaat bieden u de mogelijkheid om het delen van bepaalde soorten gegevens uit te schakelen, waaronder het delen met bepaalde advertentienetwerken. Ga naar de instellingen van uw Apparaat als u het bijhouden van gegevens wilt beperken.

Keuzes ten aanzien van gegevens

U heeft opties met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw gegevens. Op de pagina Mijn persoonsgegevens van onze website kunt u uw account bekijken, bijwerken en zelfs sluiten.

Uw opties:

 • U kunt kiezen op welke manier wij met u communiceren. U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet aan ons te verstrekken, hoewel deze gegevens mogelijk nodig zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies op onze websites.
 • U kunt voorkomen dat er geolocatiegegevens worden verzameld. Het is echter mogelijk dat u bepaalde functies van onze Diensten niet meer kunt gebruiken als u het delen van uw locatie uitschakelt.
 • U kunt ook informatie toevoegen of bijwerken en uw account sluiten. Als u besluit om uw account te sluiten, dan zullen wij uw account deactiveren en uw profielgegevens niet langer actief zichtbaar maken. Wij kunnen bepaalde gegevens die aan uw account zijn gekoppeld (waaronder eerdere reserveringen) voor interne doeleinden bewaren, zoals back-ups, fraudepreventie, geschillenbeslechting, onderzoek en naleving van de wet voor zolang dit voor de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is.
 • Als geregistreerde gebruiker kunt u uw aanmelding voor het ontvangen van marketingberichten en e-mails te allen tijde in uw accountinstellingen wijzigen. Daarnaast biedt elke e-mail die wij versturen u de mogelijkheid om u af te melden voor reclameberichten.

Overdrachten van gegevens

We zijn een internationaal bedrijf dat in een groot aantal landen actief is. Als we uw gegevens doorgeven naar andere landen, dan zullen wij uw gegevens gebruiken en beschermen zoals in deze Verklaring en de geldende wetgeving is vastgelegd.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben gepaste organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.

Alleen bepaalde, bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens en uitsluitend voor toegestane zakelijke doeleinden. Wij gebruiken encryptie bij het verzenden van uw gegevens tussen uw systeem en dat van ons en tussen ons systeem en dat van de partijen waarmee wij gegevens delen. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, hardware- of softwarefouten of andere omstandigheden die buiten onze macht liggen.

Bewaren van gegevens

Wij zullen kopieën van uw gegevens bewaren zolang u uw account heeft en zolang dit in verband met de in deze Verklaring genoemde doeleinden nodig is, tenzij de gegevens uit hoofde van de wet langer moeten worden bewaard. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor zolang dit nodig is ter vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Volg-mij-niet-signalen

Onze website is momenteel niet in staat om 'Volg mij niet'-verzoeken van browsers te honoreren. Dit komt doordat er momenteel geen internationale, gestandaardiseerde definitie bestaat voor 'Volg mij niet'-verzoeken. Zodra de internetbranche het eens is geworden over ter zake geldende normen, dan kunnen wij deze benadering herzien.

Cookies

Wij streven ernaar dat uw toegang tot onze Diensten zo eenvoudig, efficiënt en handig mogelijk is. Daarom gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën om uw ervaring en de beveiliging van de website te verbeteren en om u relevante advertenties te kunnen tonen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit geldt voor bijna elke website die u bezoekt. Ze worden door uw internetbrowser opgeslagen en bevatten basisgegevens over uw internetgebruik. Bij elk nieuw bezoek aan een website stuurt uw browser deze cookies terug, zodat de website uw Apparaat herkent en uw ervaring kan verbeteren door onder andere inhoud te tonen die bij uw voorkeuren aansluit. Wij gebruiken ook cookies om uw inloggegevens te onthouden, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te geven wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Andere cookies geven ons inzicht in uw voorkeuren.

De cookies die wij gebruiken zijn onder te verdelen in drie categorieën.

Categorie

Voorbeeld

Essentieel

Deze cookies zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot de website, om door de website te kunnen navigeren en om alle essentiële functies te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies zou de website niet goed werken en kunt u bepaalde belangrijke functies niet gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een cookie die ervoor zorgt dat u tijdens uw bezoek aan onze website ingelogd blijft. Zonder deze cookie zou u zich op elke pagina opnieuw moeten aanmelden. We kunnen ook essentiële cookies gebruiken om fraude op te sporen en te voorkomen.

U kunt essentiële cookies niet uitschakelen via het Cookietoestemmingsprogramma, omdat u zonder deze cookies geen toegang kunt krijgen of gebruik kunt maken van de functies van de website.

Analysecookies en functionele cookies

We maken gebruik van deze cookies om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en hoe we uw ervaring ermee verder kunnen verbeteren. Deze Cookies bieden ons gegevens die ons helpen bepalen welke onderdelen van de website interessant gevonden worden door bezoekers en of er fouten optreden tijdens hun bezoek. We gebruiken deze cookies om verschillende lay-outs en functies van onze websites te testen. Ook gebruiken we ze om bij te houden hoe bezoekers de website bereiken.

We maken ook gebruik van cookies voor het opslaan van uw instellingen en voorkeuren op de web site, zoals uw taalkeuze en eerder ingevoerde informatie bij het zoeken naar restaurants. Sommige functionele cookies zijn essentieel voor het functioneren van bepaalde onderdelen van de website.

Adverteren

Advertentiecookies zorgen ervoor dat de advertenties die u ziet zo goed mogelijk op uw voorkeuren zijn afgestemd. Sommige cookies helpen ons bijvoorbeeld advertenties te selecteren die aansluiten op uw interesses. Andere cookies zorgen ervoor dat u niet constant dezelfde advertentie te zien krijgt.

Wij gebruiken ook cookies, zodat u inhoud van de website eenvoudig via uw favoriete sociale netwerken kunt delen met uw vrienden. Socialmediawebsites kunnen cookies instellen die u herkennen wanneer u inhoud op de website bekijkt en zorgen ervoor dat u inhoud op zowel de website als de socialmediawebsite kunt delen met behulp van de deelinstellingen. Bekijk de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van uw socialmediawebsite voor meer informatie.

Wij werken ook samen met externe adverteerders om u toegang te geven tot inhoud die voor u interessant zou kunnen zijn en die cookies op onze Diensten kunnen plaatsen om advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. Deze 'cookies van derden' verzamelen gegevens over uw surfgedrag en uw interactie met advertenties of de Diensten in het algemeen. Deze informatie helpt ons ook om het aantal keer dat u dezelfde advertenties te zien krijgt te beperken en uw online ervaring te verbeteren.


Cookietoestemmingsprogramma

Om u meer controle te geven, bieden wij u het Cookietoestemmingsprogramma aan. Via dit programma kunt u bekijken welke first-party-cookies en cookies van derden die via onze website zijn geplaatst en kunt u uw cookie-instellingen aanpassen, waaronder of u wel of niet akkoord gaat met zulke cookies.

U kunt het Cookietoestemmingsprogramma op ieder moment openen door hier of op de link 'Cookietoestemming' onderaan elke pagina te klikken of door uw cookievoorkeuren te bewerken in onze cookiebanner. Bovendien kunt u uw cookies beheren via de instellingen van uw internetbrowser. Hier kunt u instellen dat u een melding krijgt als er nieuwe cookies opgeslagen worden en afzonderlijke of alle cookies verwijderen.

De meeste advertentienetwerken bieden u de mogelijkheid advertentiecookies uit te schakelen. Ga naar www.aboutads.info/choices/ en www.youronlinechoices.com/nl/ voor nuttige informatie over hoe u dit kunt doen.

Als u ervoor kiest om uw cookies te verwijderen, kan uw toegang tot of het functioneren van sommige onderdelen van onze website beperkt of geblokkeerd worden.

Deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van gegevens die we via cookies verzamelen, waarnaar op elke pagina van onze website wordt gelinkt.

Wijzigingen in de Verklaring en kennisgeving

We kunnen deze Verklaring in de toekomst bijwerken. Als we vinden dat de wijzigingen belangrijk zijn, dan informeren we u daarover op een of meer van de volgende wijzen: door u een mededeling toe te sturen over de wijzigingen, door een kennisgeving op de website te plaatsen en/of door een bijgewerkte versie van de Verklaring op de website te plaatsen. We vermelden bovenaan deze Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wij raden tevens aan om de website met enige regelmaat te bezoeken om de meest recente versie te bekijken en om deze Verklaring regelmatig door te nemen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

Contact

Als u een verzoek voor gegevensprivacy heeft, zoals een verzoek om uw gegevens te verwijderen of toegang tot uw gegevens, ga dan naar ons speciale privacyportal door hier te klikken. Neem contact op met ons privacyteam voor algemene verzoeken of vragen over gegevensprivacy met betrekking tot onze Privacy- en cookieverklaring door hier te klikken.


EUROPA

Privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG-verklaring')

Deze AVG-verklaring is van toepassing op personen die in de Europese Economische Ruimte ('EER') wonen, inclusief degenen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Deze AVG-verklaring vormt een aanvulling op onze Verklaring. Indien de Verklaring echter in strijd is met de AVG-verklaring, dan prevaleert de AVG-verklaring voor personen die in de EER wonen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

La Fourchette SAS is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen. In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming hebben wij echter een vertegenwoordiger het Verenigd Koninkrijk aangewezen.

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de Europese Unie zijn:

La Fourchette SAS

70 rue Saint Lazare

75009 Paris

Frankrijk

T.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming

De contactgegevens van onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk zijn:


Bookatable Limited

7 Soho Square

London

W1D 3QB

United Kingdom

T.a.v.: Functionaris voor gegevensbeschermingBookatable Limited fungeren hierbij uitsluitend als aanspreekpunt voor vragen over gegevensbescherming van Brits burgers en toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Voor alle duidelijkheid, Bookatable Limited kunnen geen uitspraken doen over andere communicatie of gerechtelijke processen namens La Fourchette SAS.

Uw rechten uit hoofde van de AVG

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

De rechten die u met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens heeft, zijn als volgt:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Hierdoor heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
 • Het recht tot het corrigeren van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. U mag ook onvolledige persoonsgegevens aanvullen met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • Het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen indien:
  • uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of verwerkt; of
  • u uw toestemming intrekt indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en er geen andere rechtsgronden voor zijn; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en we geen prevalerende rechtsgrond voor de verwerking hebben; of
  • uw persoonsgegevens niet op rechtmatige wijze worden verwerkt; of
  • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen uw verzoek inwilligen, tenzij we een overtuigend hoger rechtmatig belang hebben bij de verwerking of we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken om een rechtsvordering te formuleren, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen.
 • Het recht om je persoonsgegevens af te schermen indien:
  • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt tegengesproken gedurende de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens moeten controleren; of
  • het verwerken onrechtmatig is en u tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens bent en verzoekt om afscherming; of
  • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u uw persoonsgegevens nodig heeft voor wettelijke vorderingen; of
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking gedurende de periode waarin we hogere rechtmatige belangen moeten controleren.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U mag ook vragen of wij, indien mogelijk, deze persoonsgegevens kunnen versturen naar een derde partij. U heeft dit recht alleen indien het verzoek persoonsgegevens betreft die u aan ons heeft verstrekt, indien de verwerking ervan plaatsvindt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons en indien de verwerking op automatische basis plaatsvindt.
 • U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen die in deze Verklaring worden genoemd). Echter mogen we wel een redelijke vergoeding vragen indien uw verzoek ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig plaatsvindt.

Wij hebben specifieke gegevens van u nodig om uw identiteit vast te stellen en zeker te zijn dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van uw andere rechten). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die niet het recht hebben om deze te ontvangen. In een poging om onze antwoordtijd zo kort mogelijk te houden, kunnen wij ook contact met u opnemen voor meer informatie omtrent uw verzoek. U kunt zich op meerdere rechten beroepen via het gedeelte persoonsgegevens in uw account. Als u andere rechten wilt uitoefenen, dan kunt u een verzoek indienen door hier te klikken.  

Gebruik van gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Conform de AVG zullen wij uw persoonsgegevens in een of meer van de volgende gevallen gebruiken:

 • Wanneer wij het contract uitvoeren dat wij met u zullen aangaan of reeds zijn aangegaan.
 • Wanneer het nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Indien we aan een juridische of bestuursrechtelijke verplichting moeten voldoen.
 • Met uw toestemming

Internationale overdrachten

In het kader van de doeleinden die in deze Verklaring zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd.

Wanneer wij uw persoonsgegevens opslaan in of doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte doen we dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zorgen we dat er een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt toegepast door passende veiligheidsmaatregelen te implementeren. Overdrachten van persoonsgegevens worden uitgevoerd:

 • naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
 • naar een land dat niet voldoende bescherming biedt maar wiens overdracht wordt gedekt door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door toepassing van andere passende grensoverschrijdende overdrachten om zodoende voldoende bescherming te kunnen bieden.

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar onze voorzieningen en die van derde partijen met wie wij gegevens delen zoals in deze Verklaring wordt beschreven.


Voorgaande : https://c.tfstatic.com/tf-product/legal/privacybeleid-NL-2019


D. THEFORK WEBSITES EN BEDRIJVEN

De dochterondernemingen en partners van La Fourchette SAS beheren en onderhouden websites en bedrijven, waaronder de volgende merken:

www.thefork.fr, www.theforkmanager.com, www.thefork.ch, www.thefork.es, en www.thefork.com en alle lokale versies, zoals www.thefork.it, www.thefork.be, etc.


©2022 La Fourchette SAS. Alle rechten voorbehouden