TheFork, a TripAdvisor Company TheFork, a TripAdvisor Company

in samenwerking met Albert Heijn

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “AH restaurantactie” (verder te noemen: de “Actie”). · De Actie wordt georganiseerd door Albert Heijn B.V.
(“AH”), We Do Retail B.V. (“WDR”) en IENS Independent Index B.V. (“TheFork”).


I. Sparen AH is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH restaurantzegels. · Van 2 juli t/m 22 juli 2018 ontvangt u 1 AH restaurantzegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn winkels in Nederland en online op ah.nl.· De berekening van het aantal spaarzegels over uw aankoop gebeurt op ah.nl op identieke wijze als in alle Albert Heijn winkels. Bij ah.nl wordt het aantal spaarzegels berekend over het bruto bonbedrag, voor verrekening van de Bonuskorting, op het moment dat u uw bestelling plaatst. · AH to go winkels zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. · Bij 4 originele AH restaurantzegels heeft u een volle spaarkaart. · Van de Actie zijn uitgezonderd: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage. · Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen AH restaurantzegels uitgereikt. · Klanten die gebruik maken van de zelfscan gaan met de kassabon naar de medewerker op het zelfscanplein om daar de AH restaurantzegels in ontvangst te nemen.

II. Inleveren· TheFork is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de reserveringen bij de deelnemende restaurants en het in ontvangst nemen van de volle spaarkaarten. · Per volle spaarkaart ontvangt u het 2e driegangenmenu of de 2e lunch gratis (excl. drank of andere extra toevoegingen) bij de deelnemende restaurants. · Volle spaarkaarten mogen van 2 juli 2018 t/m 31 januari 2019 worden ingeleverd bij de deelnemende restaurants. · U kunt de spaarkaarten enkel inleveren bij de deelnemende restaurants in Nederland, in combinatie met een online reservering via de website beheerd door TheFork: www.ahrestaurantactie.nl of via TheFork app. Een reservering wordt per e-mail bevestigd door TheFork· Lever per een even aantal personen de volle spaarkaart in bij het restaurant om het 2e driegangenmenu of de 2e lunch gratis te krijgen. · Op www.ahrestaurantactie.nl vindt u alle deelnemende restaurants die u op basis van de Actie graag een gratis 2e driegangenmenu of 2e lunch aanbieden. · Kindermenu’s zijn uitgesloten van de Actie. · Sommige restaurants bieden u een à la carte menu aan, waarbij u helemaal vrij bent in het samenstellen van uw driegangendiner. U ontvangt het laagst geprijsde gerecht per gang, als u minimaal twee voor-, twee hoofd- en twee nagerechten bestelt gratis. · Andere restaurants bieden u in het kader van deze Actie een speciaal keuzemenu aan, met keuze uit minimaal drie voor-, drie hoofd- en drie nagerechten waaronder gerechten van de reguliere kaart. Daaruit stelt u zelf uw menu samen. · Kiest u voor een 2e lunch gratis, dan is het per restaurant verschillend hoeveel gangen er worden geserveerd, dit kunt u zien tijdens het reserveren. · De spaarkaart is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van TheFork of de deelnemende restaurants tenzij anders aangegeven door het deelnemende restaurant. · U kunt op elke dag gebruik maken van de AH restaurantactie, afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemende restaurants, zoals deze zijn weergegeven op www.ahrestaurantactie.nl · Tegen het einde van de Actie kunnen restaurants volgeboekt raken. Hiervoor geldt VOL=VOL. · U kunt dit zien doordat er geen AH Menu meer onder de door u gewenste datum wordt getoond· De AH restaurantactie is geldig voor gezelschappen van minimaal 2 en maximaal 8 personen. De Actie werkt alleen voor groepen van twee, vier, zes of acht die respectievelijk 1, 2, 3 of 4 flyers meenemen. Als u een oneven aantal gasten in uw groep heeft, kan de derde, vijfde of zevende gast niet profiteren van de Actie.· Alleen originele AH restaurantzegels en spaarkaarten zijn inwisselbaar bij de deelnemende restaurants. · De deelnemende restaurants behouden zich het recht voor om feestdagen uit te sluiten van de Actie en AH restaurantzegels en spaarkaarten die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren. · Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd. · Losse AH restaurantzegels en spaarkaarten met minder dan 4 AH restaurantzegels zijn niet inwisselbaar. · Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waardecompensatie.

III. Slotbepalingen · AH, WDR, TheFork en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan de deelnemende restaurants. · Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen van de zegels kunt u terecht op ah.nl/klantenservice.· Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van de restaurants, het aanpassen of annuleren van een reservering of het inleveren van de spaarkaart kunt u terecht op thefork.nl/contact. · Kijk op www.ah.nl/restaurantactie voor meer informatie en de overige algemene voorwaarden en privacy policy. · AH, TheFork en WDR behouden zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen.· Op deze spaaractie is het Nederlandse recht van toepassing.